Dây chuyền đóng gói và dán thùng tự động

510.000.000

Dây chuyền đóng gói tự động đẩy nhanh hiệu quả sản xuất, tăng hiệu suất đóng gói với chi phí hợp lý và tiết kiệm thời gian.