Cân định lượng bán tự động kết hợp máy khâu bao DP243

369.000.000