Cân định lượng bán tự động 4 đầu DP245

350.000.000