Bộ xử lý plasma xử lý vật liệu hình dạng đặc biệt TB-50DR

49.900.000