Phytopharma cùng ‘đại gia’ Hàn Quốc muốn làm khu công nghiệp 296ha tại Quảng Nam

Phytopharma cùng ‘đại gia’ Hàn Quốc muốn làm khu công nghiệp 296ha tại Quảng Nam

(VNF) – Liên danh Truth Assets Managerment (Singapore) và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao tại tỉnh Quảng Nam.

Phytopharma cùng 'đại gia' Hàn Quốc muốn làm khu công nghiệp 296ha tại Quảng Nam

Liên danh Phytopharma cùng ‘đại gia’ Hàn Quốc muốn làm khu công nghiệp 296ha tại Quảng Nam. (Ảnh minh họa)

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, Sở Xây dựng, liên danh nhà đầu tư Truth Assets Managerment (Singapore) và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) về chủ trương nghiên cứu, đề xuất đầu tư khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao.

Theo đó, liên danh nhà đầu tư Truth Assets Managerment (Singapore) và Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương II (Phytopharma) xin chủ trương cho nghiên cứu đầu tư dự án khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao.

Xét đề nghị của liên danh nhà đầu tư, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất chủ trương cho liên danh này nghiên cứu đầu tư khu công nghiệp – đô thị và dịch vụ công nghệ cao, bao gồm: khu công nghiệp công nghệ cao diện tích khoảng 296ha và khu đô thị – dịch vụ phục vụ khu công nghiệp công nghệ cao (vị trí, diện tích do Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp xác định).

UBND tỉnh Quảng Nam khuyến khích nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất đầu tư riêng một khu công nghiệp chuyên sản xuất tân dược và các thiết bị, dụng cụ y khoa; đồng thời giao Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp hướng dẫn lựa chọn vị trí.

UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị nhà đầu tư sớm phối hợp với Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan khảo sát, hoàn chỉnh nghiên cứu sơ bộ để báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Ban quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp được yêu cầu khẩn trương hoàn chỉnh các đồ án quy hoạch phân khu liên quan đến vị trí nghiên cứu, đề xuất dự án để trình thẩm định, phê duyệt, làm căn cứ triển khai thực hiện. Đồng thời, chủ trì, cùng với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn và phối hợp nhà đầu tư thực hiện các hồ sơ, thủ tục để đảm bảo các điều kiện tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *