Đà Nẵng tạm dừng các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

DNVN – UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Thanh tra TP tạm dừng, giãn, hoãn các cuộc kiểm tra, thanh tra doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, hộ kinh doanh… trong năm 2021.

Theo Công văn 6885/UBND-SKHĐT ngày 11/10/2021 của UBND TP Đà Nẵng, Chủ tịch TP Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành, quận huyện bố trí đầu mối chuyên trách, chuyên nghiệp để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong phạm vi được giao quản lý.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát

Sau khi dịch COVID-19 đã được kiểm soát thì sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

 

Bên cạnh đó, các sở ban ngành, quận huyện cũng phải chủ động tham mưu UBND TP kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành TƯ đề xuất các chính sách hỗ trợ DN trong bối cảnh dịch COVID-19, cũng như tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các chính sách hỗ trợ tại địa phương.

Đồng thời việc thanh tra, kiểm tra sẽ được tổ chức vào khoảng thời gian thích hợp sau khi dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động TP cùng các hiệp hội DN, Liên minh Hợp tác xã phải phát huy hơn nữa vai trò hỗ trợ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của DN, người lao động.

Bên cạnh phải tạo điều kiện thuận lợi cho DN vừa chống dịch, vừa ổn định sản xuất kinh doanh trong bối cảnh mới, thích ứng an toàn và hiệu quả. Các sở ban ngành, quận, huyện phải chịu trách nhiệm trước UBND TP về kết quả thực hiện những nhiệm vụ được giao, xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, công chức gây khó khăn, nhũng nhiễu DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh…

Hà Hải
Nguồn: https://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/da-nang-tam-dung-cac-cuoc-thanh-tra-kiem-tra-doanh-nghiep/20211014023743336
This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *