Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Lào

Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng,xì gà, dược phẩm, chất nổ, một số loại hóa chất, ô tô… không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào.
Nghị định số 90/2021/NĐ-CP quy định rõ những mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam-Lào.
Nghị định số 90/2021/NĐ-CP quy định rõ những mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 90/2021/NĐ-CP về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào từ ngày 4/10/2020 đến ngày 4/10/2023.

Danh mục hàng hóa có xuất xứ từ CHDCND Lào theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào ban hành kèm theo Nghị định này gồm:

Phụ lục I – Danh mục hàng hóa được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất ATIGA của Việt Nam theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào.

Phụ lục II – Danh mục hàng hóa không được hưởng ưu đãi thuế quan theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào.

Phụ lục III – Danh mục hàng hóa được hưởng chế độ hạn ngạch thuế quan hằng năm theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào.

Hàng hóa nhập khẩu áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0%

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ CHDCND Lào, trừ hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II và Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này, được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Được nhập khẩu từ CHDCND Lào vào Việt Nam; Đáp ứng theo quy định của pháp luật hiện hành về Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan Việt Nam – Lào và phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu S (C/O form S) do cơ quan có thẩm quyền của nước CHDCND Lào cấp theo quy định.

Hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi giảm 50% thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA

Nghị định quy định hàng hóa nhập khẩu từ CHDCND Lào thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất ATIGA quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định số 156/2017/NĐ-CP về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN giai đoạn 2018-2022 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) nếu đáp ứng các điều kiện quy định.

Trong trường hợp thuế suất ATIGA cao hơn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi quy định tại Nghị định số 57/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/201/NĐ-CP  ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế suất tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan và Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP (Biểu thuế MFN) và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), thì áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt bằng 50% thuế suất quy định tại Biểu thuế MFN.

Nghị định nêu rõ, hàng hóa thuộc Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này sẽ không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào khi nhập khẩu vào Việt Nam. Bao gồm các mặt hàng như: Nhiên liệu khoáng, dầu khoáng, xì gà, dược phẩm, chất nổ, một số loại hóa chất, ô tô, vũ khí ….

Ngoài ra, một loạt loại hàng hóa nhập khẩu được áp dụng chế độ hạn ngạch thuế quan như lúa gạo, mật hàng thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá… Tuy nhiên, thuốc lá chưa chế biến và nguyên liệu thuốc lá nhập khẩu vượt số lượng hạn ngạch quy định quy định tại Phụ lục III thì không được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào.

9 tháng 2021, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Lào đạt 488 triệu USD, tăng 54,1% so với cùng kỳ, theo Bộ Công thương.

Với 8 cặp cửa khẩu quốc tế, 7 cặp cửa khẩu chính và 18 cặp cửa khẩu phụ, hoạt động trao đổi về kinh tế cũng như đi lại, xuất nhập khẩu hàng hóa, lao động giữa Việt Nam và Lào ngày càng trở nên thuận lợi. Ngoài ra, thương mại hai nước được hưởng lợi từ việc cắt giảm thuế suất về 0% cho hầu hết các mặt hàng của hai nước theo các Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam – Lào.

Nguồn: https://baodautu.vn/bieu-thue-nhap-khau-uu-dai-dac-biet-viet-nam—lao-d153983.html

This entry was posted in Chưa phân loại. Bookmark the permalink.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *